Vés al contingut

BIOIB ITS: Innovació, Transferència i Sostenibilitat

BIOIB ITS: Innovació, Transferència i Sostenibilitat

Descripción

BIOIB té com a objectiu principal la consolidació del paper de BIOIB per augmentar la sostenibilitat i l’impacte del Clúster en l’economia i el sistema d’innovació balear. Això passa per dinamitzar, millorar i consolidar l’ecosistema innovador del sector biotecnològic i biomèdic de les Illes Balears, així com consolidar l’abast i l’impacte del clúster en nous sectors relacionats dins la bioeconomia i l’economia circular. BIOIB per a la consecució d’aquest objectiu principal, al seu Pla Estratègic 2018-2023 ha definit les línies d’acció prioritàries següents i objectius estratègics següents, en què el Clúster se centrarà durant els propers anys:

Objetius

1. Model organitzatiu: ampliació de l’àmbit dactuació estratègic sostenible de finançament

Línia dacció 2. Relació amb els socis: millora de loferta de serveis.

•Línia d’acció 3. Relacions amb lAdministració

Línia d’acció 4. Xarxes i col·laboració: millora de la projecció internacional

Pressupost

 Pressupost total: 152.335,53E

Ajut concedit: 114.251,65€

Període d’execució:01/01/2017- 30/10/2020

Projecte cofinançat a carrec dels fons de turisme sostenible