Vés al contingut

BIOREGIÓ Illes Balears

BIOREGIÓ Illes Balears

Descripció

El projecte consisteix en el desenvolupament de la Bioregió de Balears per part del Clúster BIOIB seguint les recomanacions de l’informe realitzat per l’ESCA European Secretariat for Cluster Analysis-.

Recull el desenvolupament d’eines i accions necessàries per afavorir la visibilitat i impacte de la investigació desenvolupada en la bio-regió de les Illes Balears així com el seguiment dels indicadors proposats al llarg de el projecte, incorporant els indicadors identificats per part de l’ESCA i de el Pla Estratègic.

Objectius

Millora contínua de la gestió del Clúster, la qual es traduirà en una millora de la visibilitat de les entitats associades al clúster (empreses, Universitat, centres d’investigació, administració pública …) així com de tots els actors de el sector biotecnològic i biomèdic de les Illes Balears.

Col·laboradors

Govern de les Illes Balears.

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència de coneixement.