Vés al contingut

Comunicat de BIOIB (Clúster biotecnològic i biomèdic de les Illes Balears) sobre la situació sanitària i el futur Pla de Reactivació i Transformació Econòmica i Social de les Illes Balears

  • per

En el context actual de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus, el clúster biotecnològic i biomèdic de les Illes Balears, BIOIB, reitera la seva demanda de que el govern segueixi incrementant el nombre de tests (PCR i d’anticossos) que es realitzen, emprant tota la capacitat disponible i expandint-la significativament per tal de realitzar tests massius, d’acord amb les persistents recomanacions de l’OMS.


Els mètodes de diagnòstic permeten obtenir un panorama precís de la situació, una idea més exacta de l’extensió de la pandèmia i la seroprevalència en la població; informació que pot ser de gran utilitat per entendre millor la incidència real, la mortalitat i la velocitat de contagi del virus, facilitant la presa actual de decisions per part de les autoritats de forma ràpida i adequada i preparant-nos per una segona onada. L’única manera de prendre decisions raonades és basant-se en informació fefaent.


Tot i que es van realitzant tests, aquests no es fan de forma massiva encara, tot i la insistència de la OMS a nivell global i les nostres recomanacions al govern autonòmic des de l’inici de la crisi. Encara que creguem que les prioritats estan en un altre lloc, cada dia de retràs en aquest tema suposa multiplicar els efectes negatius de la pandèmia a la nostra regió.


Ens trobem en una comunitat autònoma altament dependent del sector serveis. Això ens converteix en una comunitat rica en temps de bonança, però ens debilita més que als altres davant cada crisi i l’efecte és encara major en una situació sense precedent com l’actual. Per això, tot i reconèixer la importància del sector turístic, creiem que hem de construir (no substituir) sobre el model productiu actual i apostar definitivament per la diversificació econòmica. Mentre aquí seguim discutint sobre aspectes tan bàsics com la importància real de la R+D+i i quina és l’aposta que hi fem, altres països estan un ordre de magnitud per davant de nosaltres, i malgrat que tots patim les crisis globals, al nostre territori són més profundes i es prolonguen més en el temps.


En els anys que portem com a clúster, sempre se’ns ha reconegut la importància de la nostra tasca, així com la rellevància de la recerca i la innovació. Malgrat això, tot i els diferents governs que hi ha hagut, la intensitat en R+D relativa al PIB no s’ha mogut mai del 0.3-0.4%.
Arrel del futur Pla de Reactivació i Transformació Econòmica i Social de les Illes Balears, des de BIOIB proposem un gran pacte polític, recolzat per totes les forces polítiques, a 20 anys vista, en el qual, partint de la situació actual, situem la inversió en R+D al 2% del PIB d’aquí a 20 anys, amb creixements sistemàtics i protegits de la inversió del 10% anual. Aquesta tasca va molt més enllà d’una legislatura o del color polític, i només una aposta real ens permetrà construir un model social i econòmic diversificat. Aquest pla ha d’involucrar empreses, centres de formació i investigació i Administració Pública.

Algunes de les apostes de BIOIB són:

• Accés real de les empreses innovadores al crèdit.

• Promoure l’educació en ciència i tecnologia, per tal de generar talent humà especialitzat (tècnics d’alt nivell, doctors).

• Fomentar la cultura emprenedora en l’àmbit docent superior de la Universitat (UIB).

• Potenciar la R+D empresarial com a motor de la diversificació econòmica i del model productiu.

• Una política clara de clústers per part del Govern de les Illes Balears, donant prioritat a la consolidació dels clústers empresarials existents, com a pas necessari previ a la creació d’altres nous.

• A la fi, crear un ECOSISTEMA INNOVADOR, que permeti mantenir aquí el talent generat pels centres educatius i sigui, a més, agent tractor de talent humà de l’exterior.

BIOIB

BIOIB, el clúster biotecnològic i biomèdic de les Illes Balears, neix el 2010 com una iniciativa del Govern de les Illes Balears i de l’Associació Balear d’Empreses de Biotecnologia, constituïda per empreses en què la innovació tecnològica juga un paper fonamental dins de la seva estratègia competitiva.

Actualment té 19 membres i agrupa tots els actors de la triple hèlix, on s’inclouen l’Administració, hospitals públics i privats, la Universitat de les Illes Balears i altres institucions generadores de coneixement i interfície, a més del teixit empresarial dels sectors biotecnològic i biomèdic.