Vés al contingut

Convocatòria COVID-19- H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2

  • per

Oberta la segona Crida extraordinària d’expressió d’interès  relacionades amb la COVID-19- H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2- dins el Programa de Treball d’ H2020


La Crida té un finançament total de 122M €, dels quals 56M € per al tema SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B – Tecnologies mèdiques, eines digitals i analítica d’Intel·ligència Artificial (AI) per millorar la vigilància i l’atenció a alts nivells de preparació tecnològica (TRL).

 La convocatòria té 5 línies:

  • SC1-PHE-coronavirus-2020-2A: Readaptació de la fabricació a subministraments i equips mèdics vitals.
  •  SC1-PHE-coronavirus-2020-2B: Tecnologies mèdiques, eines digitals i intel·ligència artificial (IA).
  •  SC1-PHE-coronavirus-2020-2C: Impactes conductuals, socials i econòmics de la resposta al brot.
  •  SC1-PHE-coronavirus-2020-2D: Grups pan-europeus COVID-19.
  •  SC1-PHE-coronavirus-2020-2E: Networking de grups europeus i internacionals de rellevància per COVID-19.

La subvenció és a fons perdut amb una intensitat de fins al 100% dels costos subvencionables, depenent de la línia d’ajuda.

Podeu consultar la convocatòria al següent enllaç

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState