Difusió de l’activitat científica de la bioregió de les Illes Balears

Difusió de l’activitat científica de la bioregió de les Illes Balears

Descripció

El present projecte proposa el desenvolupament d’eines i accions de divulgació científica que afavoreixin la visibilitat i impacte de la investigació desenvolupada a la bio-regió de les Illes Balears, a través de la realització de vídeos càpsules on es presenten els resultats científics del conjunt de membres del clúster.

Objectius

Establir eines i canals de comunicació amb l’objectiu d’apropar el món financer al món biotecnològic.

Donar a conèixer en profunditat el potencial del sector de la biotecnologia de les Illes Balears als actors financers regionals, nacionals i internacionals.

Finançament

15_11_169_52_48UEazulnegroma