Vés al contingut

SI-BIO-IB

SI-BIO-IB

Descripció

El projecte SI-BIO-IB té com a principal objectiu la consolidació del paper de BIOIB per augmentar la sostenibilitat i impacte del Cluster en l’economia i sistema d’innovació balear. Això passa per dinamitzar, millorar i consolidar l’ecosistema innovador del sector biotecnològic i biomèdic de les Illes Balears, així com per consolidar l’ampliació de l’abast i impacte del clúster en nous sectors relacionats dins la bioeconomia i l’economia circular.

D’aquesta manera es contribueix, amb les activitats incloses en aquesta proposta, a l’execució i consecució de l’Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l’Especialització Intel∙ligent de les Illes Balears (RIS3) així com del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013‐2017, ja que la biotecnologia i les ciències de la salut juguen un paper important en ambdues estratègies.

Objectius

En concret, el projecte és per poder avançar en la realització del seu Pla Estratègic i començar l’execució de les línies prioritàries del nou Pla Estratègic que es tancarà a principis de l’any 2018.

EL FOMENT DE LA COOPERACIÓ, LA DINAMITZACIÓ DEL CLUSTER I ELS SERVEIS ALS MEMBRES: Activitats de BIOIB per facilitar la col∙laboració, intercanvi d’informació i presentació o canalització de serveis especialitzats i personalitzats de recolzament a les empreses

L’AUGMENT DE LA VISIBILITAT DEL CLÚSTER I LA SEVA AMPLIACIÓ: Comercialització de l’agrupació per augmentar la participació de noves empreses o organitzacions i reforçar la visibilitat

LA FORMACIÓ I LA CREACIÓ DE XARXES: Organització de programes de formació, tallers i conferències per fomentar l’intercanvi de coneixements i el treball en xarxes, així com la cooperació transnacional.

Finançament

15_11_169_52_48UEazulnegroma