Vés al contingut

Taller de comunicació científica

Taller de comunicació científica

Descripció

El projecte consisteix a posar a l’abast dels professionals participants les tècniques i els recursos necessaris per poder construir ponts de comunicació entre els científics i la societat, a través d’un cicle formatiu.

Socis col·laboradors

Fundació Patronat Científic.

Col·legi de Metges de les Illes Balears.

Govern de les Illes Balears.

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència de el coneixement.

Objectius

Dotar d’una visió general sobre les necessitats relacionals entre l’activitat científica i la societat.

Facilitar unes tècniques bàsiques per a millorar la comunicació (oral i escrita), tant per dirigir-se a audiències especialitzades com a al públic general.

Familiaritzar els participants amb el funcionament dels mitjans de comunicació.

Prendre consciència de la gestió de la comunicació en situacions adverses.

Finançament