Board of directors

Joan Perelló Bestard

SANIFIT THERAPEUTICS (CEO)

PRESIDENT

Jaume Bassa

GENOMI DIAGNOSTICS (CEO)

VICEPRESIDENT

Fernando Barrera Barceló

CIRCE - Center for Intelligent Research in Crystal Engineering (CEO)

VICEPRESIDENT

Carmen Guerra

LABOLIFE (FUNDING AND PROJECT MANAGEMENT)

SECRETARY

Juan Vicente Torres Martín

Syntax for Science ( Jefe de Biometría)

TREASURER

Luis Vegas

FUEIB - Fundació Universitat-Empresa de les Illes Baleares (Director)

VOCAL

Technical Office

Tanit Mir

Cluster manager and project officer

Llicenciada en Periodisme, Màster en Estudis Europeus i Internacionals, especialitat en relacions transfrontereres i experta universitària en Gestió de la Innovació Empresarial (FUEIB). Ha treballat de consultora d’Agricultura, Energia, Educació i Cultura a l’oficina del Govern Balear a Brussel·les (Beca CBE), de tècnica de projectes a BIOIB i de Tècnica d’Innovació, Desenvolupament Econòmic, Recerca i Universitats a l’Euroregió Pirineus Mediterrània. És professora associada de la Universitat de Perpinyà.

Kristin Baumann

Project manager

Join us!

BIOIB, the biotechnological and biomedical cluster of the Balearic Islands, is the meeting place and dialogue of all agents related to the bioeconomy.

If you want to know the advantages of being part of our association, click here.