Board of directors

Joan Perelló Bestard

SANIFIT THERAPEUTICS (CEO)

PRESIDENT

Jaume Bassa

LABOLIFE (Biotechnology Diversification Manager)

VICEPRESIDENT

Fernando Barrera Barceló

CIRCE - Center for Intelligent Research in Crystal Engineering (CEO)

VICEPRESIDENT

Massimo De Faveri

Apploading (CEO)

SECRETARY

Juan Vicente Torres Martín

Syntax for Science ( Jefe de Biometría)

TREASURER

Alexander Damià Heine Suñer

GENOSALUT (Scientific director and partner)

VOCAL

Luis Vegas

FUEIB - Fundació Universitat-Empresa de les Illes Baleares (Director)

VOCAL

Technical Office

Tanit Mir

Co-manager and project officer

Llicenciada en Periodisme, Màster en Estudis Europeus i Internacionals, especialitat en relacions transfrontereres i experta universitària en Gestió de la Innovació Empresarial (FUEIB). Ha treballat de consultora d’Agricultura, Energia, Educació i Cultura a l’oficina del Govern Balear a Brussel·les (Beca CBE), de tècnica de projectes a BIOIB i de Tècnica d’Innovació, Desenvolupament Econòmic, Recerca i Universitats a l’Euroregió Pirineus Mediterrània. És professora associada de la Universitat de Perpinyà.

Fco. Javier Barrera

Co-manager and communication officer

Llicenciat en Dret i Especialista Universitari en Noves Tecnologies. Ha treballat com a tècnic d’innovació i transferència de tecnologia en la OTRI de la FUEIB, així com participat i dirigit durant els últims anys diferents iniciatives relacionades amb la innovació i la cultura.

Join us!

BIOIB, the biotechnological and biomedical cluster of the Balearic Islands, is the meeting place and dialogue of all agents related to the bioeconomy.

If you want to know the advantages of being part of our association, click here.