Projecte Agro-Aigua

Projecte Agro-Aigua

Descripción

El projecte Agro-Aigua té per objectiu promoure la connexió d’entitats del sector agroalimentari amb entitats del sector de l’aigua (empreses i centres de recerca) de l’euroregió (Catalunya, Occitània i les illes Balears). Durant el projecte s’han organitzat dos webinars (Juliol i Novembre 2021) per tractar temes relacions amb l’estalvi d’aigua en el sector agrícola.

Financiación

Pressupost total: 31.250€  (25.000 ajut euroregional)

Projecte finançat amb el Fons d’Ajut COVID-19 de l’Euroregió Pirineus Mediterranea.

 

Colaboradores