Vés al contingut

BIOIB

Clúster biotecnològic i biomèdic de les Illes Balears

Un clúster és el fruit de la combinació, en un espai geogràfic o sector productiu, d’empreses i centres de recerca i de formació, públics o privats, involucrats en un procés d’intercanvi col·laborat dirigit a obtenir avantatges i / o beneficis derivats de l’execució de projectes conjunts de caràcter innovador.

La seva activitat s’organitza al voltant d’una branca o sector científic o tecnològic i / o un mercat o segment de mercat.

És, per tant, un nus de col·laboració; un lloc comú i un agent actiu en un determinat entorn o ecosistema d’innovació, que permet l’atracció de talent i de recursos, enfortint les institucions i les empreses ja existents i afavorint la creació de noves; contribuint, en suma, al desenvolupament socioeconòmic de l’espai geogràfic o sector en què opera.

BIOIB, el clúster biotecnològic i biomèdic de les Illes Balears, neix el 2010 com una iniciativa del Govern de les Illes Balears i de l’Associació Balear d’Empreses de Biotecnologia, constituïda per empreses en què la innovació tecnològica juga un paper fonamental dins de la seva estratègia competitiva.

La seva creació, per tant, és fruit de la conjunció de tots els actors de la triple hèlix, on s’inclouen l’Administració, hospitals públics i privats, la Universitat de les Illes Balears i altres institucions generadores de coneixement i interfície, a més del teixit empresarial dels sectors biotecnològic i biomèdic. L’any 2016, BIOIB va aconseguir el segell «Silver Label in Cluster Management Excellence«, un reconeixement a nivell europeu a la qualitat de la gestió del clúster.

Valors

Compromís. Amb la Ciència i la Innovació tecnològica com a motor de creixement i de canvi.

 

Projecció nacional i internacional. Volem contribuir a la creació d’una imatge de balears en la que l’R+D+i juga un paper fonamental en el desenvolupament de la societat i de la seva economia.

Vocació de servei públic. Creiem en una R+D+i al servei de la societat, que contribueixi a la qualitat de vida de la ciutadania i la millora del seu entorn.

Generació d’ocupació. Treballem per generar ocupació de qualitat, fomentant accions de formació i incorporació de talent a les empreses i institucions de les illes.

Col·laboració. Apostem per la col·laboració entre els diferents agents de l’entorn com a mètode òptim per al seu desenvolupament.

 

Objectius

PROMOCIONAR I FER VISIBLE la tasca de les institucions i de les empreses del sector biotecnològic de les illes. A nivell local, nacional i internacional.

FOMENTAR LA FORMACIÓ ESPECIALITZADA EN L’ÀMBIT DE LA BIOTECNOLOGIA, tant l’empresarial com la institucional.

POTENCIAR LA INCORPORACIÓ DE TALENT a les empreses i institucions del Clúster, a través de la formació, els ajuts a la incorporació i la creació de noves empreses de base tecnològica.

TEIXIR XARXES DE COL·LABORACIÓ, tant internes (entre els socis) com externes, a través de xarxes especialitzades nacionals i internacionals.

FACILITAR L’ACCÉS A INFRAESTRUCTURES TECNOLÒGIQUES que permetin el desenvolupament de les activitats de les empreses i de les institucions associades.

ATRAURE FINANÇAMENT PÚBLIC I PRIVAT que permeti la creació i consolidació d’iniciatives empresarials relacionades amb la ciència i la innovació.

AUGMENTAR EL PES DEL SECTOR DE LA BIOTECNOLOGIA A L’ECONOMIA DE BALEARS, fomentant polítiques de suport per part de l’administració que tinguin com a objectiu potenciar l’R+D+i en el sector com a element clau per a la seva transformació i desenvolupament.

La nostra Visió

Convertir l’R+D+i en l’element transformador de l’economia, al servei de la societat i de la sostenibilitat.

La nostra Missió

Liderar la transformació econòmica de Balears, posicionant l’R+D+i en el sector de la bioeconomia com l’element clau per aconseguir-ho, treballant en la creació d’un entorn legal, polític i econòmic òptim per a assolir-ho.

Projectes

Coneix els principals projectes que BIOIB ha desenvolupat o en els quals ha participat des de la seva creació.

Associa't!

BIOIB, el clúster biotecnològic i biomèdic de les Illes Balears, es constitueix com el lloc de trobada i diàleg de tots els agents relacionats amb la bioeconomia.

Si vols conèixer els avantatges de formar part de la nostra associació, clica aquí.